Novinky Cities Dohovor Zakony Pracoviska Kontakty Tlaciva Linky

Štátna ochrana prírody SR
Vedecký orgán CITES SR
Mlynská dolina 1
811 04 Bratislava 1

(budova Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Patrónka)

tel.: 02/ 5937 5381
fax: 02/ 5937 5381
cites@sopsr.sk

Pracovníci:
Mgr. Zuzana Vranková (zuzana.vrankova@sopsr.sk)
Mgr. Lucia Matejovičová (lucia.matejovicova@sopsr.sk)
(materská dovolenka)
Mgr. Marcela Mireková (marcela.mirekova@sopsr.sk)
MVDr. Aneta Mazancová (aneta.mazancova@sopsr.sk)
Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor medzinárodných dohovorov
Výkonný orgán SR
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

tel.: 02/59562189, 02/59562147, 02/59562551
fax: 02/59562207

Pracovníci:
Mgr. Darina Pospíšilová (darina.pospisilova@enviro.gov.sk)
Mgr. Zuzana Cudráková (zuzana.cudrakova@enviro.gov.sk)
RNDr. Jana Janecová (jana.janecova@enviro.gov.sk)


Ministerstvo životného prostredia SR
Komunikačný odbor
Tel.: 02/ 5956 2032, 02/ 5956 2192

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Ústredie

Karloveská 2
842 22 Bratislava
www.sizp.sk

sekretariát Generálneho riaditeľa

Tel.: 02/ 6542 2408
Fax: 02/ 6029 2525
sizp@sizp.sk

Útvar inšpekcie ochrany prírody- ÚIOPaK Ústredie

RNDr. Beata Múčková - hlavná inšpektorka ochrany prírody

Tel.: 02/ 6542 0741
Fax: 02/ 6029 2360
muckova@sizp.sk
sizpuiop@sizp.sk

Inšpektoráty

SIŽP - Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeseniova 17
833 15 Bratislava

Mgr. Xénia Kromerová - vedúca odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny

Tel.: 02/ 5828 2420
Fax: 02/ 5828 2420
kromerova@sizp.sk
sizpiopba@sizp.sk

Územná pôsobnosť IŽP Bratislava:
Bratislavský kraj - okres Bratislava I,II,III,IV,V, Malacky, Pezinok, Senec
Trnavský kraj - okres Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica
Trenčiansky kraj - okres Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske
Nitriansky kraj - okres Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Topoľčany, Šaľa, Zlaté Moravce

SIŽP - Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29 B
P.O. BOX 307
974 01 Banská Bystrica

RNDr. Jana Bálintová - vedúca odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny

Tel.: 048/ 471 96 40
Fax: 048/ 471 96 55
balintova@sizp.sk
sizpiopbb@sizp.sk

Územná pôsobnosť IŽP Banská Bystrica:
Banskobystrický kraj - okres Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Revúca, Zvolen, Detva, Krupina, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica
Trenčiansky kraj - okres Prievidza

SIŽP - Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5
012 05 Žilina

RNDr. Daniela Pechancová - vedúca odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny

Tel.: 041/ 507 51 27
Fax: 041/ 507 51 27
pechancova@sizp.sk
sizpiopza@sizp.sk

Územná pôsobnosť IŽP Žilina:
Žilinský kraj - okres Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Turčianske Teplice
Trenčiansky kraj - okres Považská Bystrica, Púchov, Ilava

SIŽP - Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14
040 00 Košice
(Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny má sídlo na Zámočníckej 3)

Ing. Radovan Veselý - vedúci odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny

Tel.: 055/ 729 80 31
Fax: 055/ 729 80 32
vesely@sizp.sk
sizpiopke@sizp.sk

Územná pôsobnosť IŽP Košice:
Prešovský kraj - okres Prešov, Sabinov, Bardejov, Humenné, Snina, Medzilaborce, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou
Košický kraj - okres Košice I, II, III, IV, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica, Trebišov

| Novinky | Cites | Dohovor | Zákony || Kontakty | Tlačivá | Linky |

© 2002 FD All Right reserved