SDD-Divej-Prirody_2016

Budúcnosť divej prírody je v našich rukách

Pod takýmto heslom sa nesie tohtoročná myšlienka Svetového dňa divej prírody (World Wildlife Day), ktorý sa koná už od roku 2014 práve v deň podpísania Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (CITES) 3. marca.
logo svetový deň divej prírody

Hlavným cieľom podujatia je zvyšovanie povedomia o význame druhov žijúcich vo voľnej prírode, o čo sa tento rok pričinila aj Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Ako sa zapojila sa môžete dočítať na stránke http://www.npmalafatra.sk/news/svetovy-den-divej-prirody-2016/.

Oficiálna stránka udalosti:  http://www.wildlifeday.org/.