migratory_bird_day_2016_web_male_fit_to_prezent_obr

10.máj – Svetový deň sťahovavého vtáctva

Každoročne počas Svetového dňa sťahovavého vtáctva (World Migratory Bird Day) sa upriamuje pozornosť na potrebu ochrany sťahovavých vtákov a ich biotopov. Tento rok hlavná téma nelegálneho zabíjania, odchytu a obchodovania ponúka rozšírenie o problematiku týkajúcu sa obchodovania s ohrozenými druhmi.

Dňa 10. mája 2016 môžete aj vy svojou účasťou podporiť aktivity venované vtáctvu u nás na Slovensku alebo aj vo svete (pozri mapu). V Bratislave a okolí sa budú konať exkurzie poznávania napríklad vodného vtáctva na Dunaji, v časti Čunovo, usporiadané Slovenskou ornitologickou spoločnosťou (SOS/BirdLife Slovensko + ďalšie kurzy) alebo kurzy poznávania vtáčích hlasov na Železnej studienke 7. a 8. mája so začiatkom o 10. hod. (Organizátor: CK watching.sk).

Oficiálna stránka Svetového dňa sťahovavého vtáctva: http://www.worldmigratorybirdday.org/                               Hlavní partneri: UNEP/CMS (http://www.cms.int/), UNEP/AEWA  http://www.unep-aewa.org/