tradicna_azijska_med_the_economist

Obchod s voľne žijúcimi druhmi vo svetoznámom časopise „The Economist“

Článok sa pod titulkom Recept na vyhynutie venuje problematike tradičnej ázijskej medicíny, ktorá používa časti tiel ohrozených druhov živočíchov (napr. roh nosorožca, medvediu žlč, kosti z tigra) na liečenie rôznych chorôb.

Ponúkajúc rôzne pohľady na používanie ázijskej medicíny sa dozvedáme o prístupe Číny ako veľmoci v používaní tradičnej medicíny, podľa ktorej je proti nej vykonávané sprisahanie zo strany nariadení CITES a ich tradičná kultúra je potláčaná západnými hodnotami.

Naskytajú sa nám otázky, či je v skutočnosti ázijská medicína tak tradičnou ako sa prezentuje alebo je to len tlak nelegálneho obchodu, pytliakov a priemyslu na používanie liekov, ktoré sa chápu skôr ako drahá prestížna záležitosť majetnejších než skutočne účinná.

Riešenie vidí čínska vláda v chove ohrozených druhov na farmách, v ktorých už dnes presahuje počet chovaných tigrov počet žijúcich vo voľnej prírode. Nanešťastie sa prisudzujú najúčinnejšie liečivé účinky výrobkom z druhov žijúcich v divočine, čím sa pytliactvu bude ešte viac dariť stúpajúcou cenou výrobku.

Západní aktivisti tvrdia, že dôležitejším riešením je upriamiť pozornosť na informovanosť o skutočných účinkoch liekov a znížiť dopyt po tých z ohrozených druhov.

© The Economist Newspaper

Viac sa dočítate v anglickom jazyku na stránke časopisu The Economist (http://www.economist.com/news/international/21696967-misuse-traditional-asian-medicine-fuels-demand-endangered-beasts-prescription#mm)