Zmena sídla kancelárie vedeckého orgánu SR

Odo dňa 10.06.2019 sídli kancelária vedeckého orgánu SR na adrese Karloveská 63, 841 04 Bratislava, tel.: 02/ 642 839 82.