distribúcia krúžkov ŠOP SR – zmena adresy a dodania

Vážený chovateľ,

Odo dňa 08.06.2018 je distribúcia krúžkov presťahovaná na adresu Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica. Osobný odber objednaných krúžkov bude možný od tohto dátumu iba na uvedenej adrese.

K dispozícii je internetový obchod licencovaného distribútora – Štátnej ochrany prírody SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica, určený k objednaniu krúžkov pre exempláre CITES http://www.sopsr.sk/kruzky/

Pre distribúciu sú použité dva typy krúžkov materiálu zliatiny hliníka a nerezovej ocele v štandardných priemeroch. Znakom uvedeným na krúžku je kód označenia krajiny (SK), evidenčný kód licencie (D1) a poradové číslo krúžku v registri distribuovaných krúžkov (šesťmiestny číselný kód): SKD1000001.

Nakoľko krúžok neobsahuje označenie roku, krúžok je možné použiť k nezameniteľnému označeniu exemplára v ľubovoľnom období/roku.

Upozorňujeme zároveň na zmenu dodacej doby, kde tovar zasielaný kupujúcemu bude zasielaný do 4 pracovných dní od objednania. Žiadame Vás preto o objednávky v dostatočnom predstihu, aby sa predišlo komplikáciám pred plánovaným nezameniteľným označením vašich exemplárov.

Adresa pre zasielanie objednávok a korešpondencie týkajúcej sa distribúcie krúžkov pre exempláre CITES:
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
974 09 Banská Bystrica
Na obálke uveďte prosím heslo „krúžky“

E-mail: kruzky@sopsr.sk
Mobil: 0903 298 298