110_1091

Obchod s ohrozenými druhmi

Ohrozený druh nie je suvenír…

Odhaduje sa, že medzinárodný obchod s voľne žijúcimi druhmi ročne stojí miliardy dolárov a zahŕňa stovky miliónov exemplárov rastlín a živočíchov.  Obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami je rôznorodý, od živých exemplárov, pochádzajúcich z voľnej prírody, až po veľké množstvo produktov,  zhotovených z týchto exemplárov, vrátane exotického tovaru z kože, drevených hudobných nástrojov, dreva, suvenírov, jedlých výrobkov či medicíny.

Napriek zákazu obchodovania s najväčšmi ohrozenými druhmi nelegálny lov a obchod s nimi stále pretrváva. Pri nákupe dovolenkových suvenírov tak buďte opatrí, môžu byť vyrobené
z ohrozených druhov živočíchov či rastlín. Viac informácií
o suveníroch, ktoré si môžete priniesť z dovolenky bez obáv a čo Vám hrozí v prípade nelegálneho dovozu nájdete tu