Pozor, zmeny v zaradení druhov v prílohách EÚ

V dňoch 17. – 28.08.2019 sa v Ženeve uskutočnilo 18. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES COP18), na ktorom bolo prijatých viacero zmien v zaradení druhov do jednotlivých príloh. Dôležité informácie k zmenám v zaradení druhov v prílohách EÚ nájdete tu