photo by Charles James Sharp

MŽP SR neudelí viac povolení na vývoz mačkovitých šeliem

Ministerstvo životného prostredia SR od 1.decembra 2020 pozastavuje vydávanie povolení na vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov druhov rodu Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx, Puma a udeľovanie výnimiek zo zákazu komerčných činností s exemplármi mačkovitých šeliem.

Viac informácií nájdete tu

photo by Charles James Sharp