Animals_004

Novela zákona prináša zákaz držby vybraných živočíchov

Držba mačkovitých šeliem (rod Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx, Puma), medveďov (Ursidae) a primátov (Primates) v súkromných chovoch sa od februára 2022 stane minulosťou. Poslanci Národnej rady SR dňa 09.12.2021 schválili novelu zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES). Zmena sa však nevzťahuje na jedince držané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákazu, tie si držitelia budú môcť ponechať na dožitie.

Viac informácií k téme nájdete na linku MŽP SR a konsolidované znenie novely zákona nájdete tu