Anguilla_anguilla

Zákaz vývozu/dovozu exemplárov úhora európskeho (Anguilla anguilla) z/do EÚ

Vzhľadom na pokračujúci nepriaznivý stav populácie druhu Anguilla anguilla (úhor európsky) v EÚ a vo svete je VÝVOZ aj DOVOZ akýchkoľvek exemplárov tohto druhu z/do EÚ v roku 2022 ZAKÁZANÝ. Zákaz platí pre všetky vývinové štádia, ako aj pre všetky výrobky vyrobené z tohto druhu (napr. mäso).

Informácia Ministerstva životného prostredia SR k zákazu vývozu/dovozu úhora európskeho