Cestovateľ

Radi by ste si priniesli zo svojich ciest krásny suvenír?

POZOR! Aby sa  vaša  dovolenka  nestala  „nočnou  morou“  mali  by  ste  vedieť,  že  obchod  s chránenými druhmi živočíchov, rastlín a výrobkov z nich je medzinárodne kontrolovaný.

Kontrola  obchodu  sa  uskutočňuje  prostredníctvom  dovozných  a  vývozných  povolení („permitov“),  ktoré  vydávajú  príslušné  výkonné  orgány  v krajinách  vývozu  a  dovozu.  Skôr ako si kúpite takýto suvenír, overte si, či nepodlieha pod ochranu dohovoru CITES, inak vám bude bez predloženia príslušných povolení na colnici skonfiškovaný a môže vám byť uložená pokuta.  Zároveň  svojou  nevedomosťou  a podporou  nelegálneho  obchodu  prispievate  k vyhubeniu ohrozených druhov!

Medzi  takéto ohrozené druhy patria živé zvieratá a voľne rastúce rastliny, časti ich tiel alebo výrobky z nich ako napr.:

Živé zvieratá

Mnohé  živočíchy,  napr.  papagáje,  opice,  hady,
korytnačky  alebo  chameleóny  možno  nájsť  v rôznych
obchodoch pre turistov. Radšej si dvakrát premyslite, či
si domov doveziete živé zviera. Na ich dovoz potrebujete
povolenia  z krajiny  vývozu  aj  dovozu.  Povolenia  sa
vydávajú  len  v prípade,  ak  bol  živočích  legálne
nadobudnutý.

Slonovina

Obchod so slonovinou je prísne regulovaný a legálny
len z niektorých krajín vývozu. Na trhu sa stále objavujú
výrobky z nej, či už sú to sošky, šperky alebo rukoväte
tradičných  japonských  pečatidiel.  Predovšetkým  v Ázii
a Afrike  sa  nenechajte  nalákať  na  takéto  suveníry  –  na
ich dovoz potrebujete špeciálne povolenia.

Kožušiny

Obchod  s kožou  a  produktmi väčšiny  druhov
mačkovitých šeliem ako napr. jaguár, leopard a  tiger je
bez  povolení  zakázaný.  Nekupujte  preto  kožušiny,
kabelky alebo kabáty vyrobené z týchto druhov.

Výrobky z morských korytnačiek

Všetky  morské  korytnačky  sú  chránené  dohovorom
CITES.  Buďte  preto  opatrní  pri  kúpe  korytnačích
pancierov,  celých  vypreparovaných  zvierat  alebo
náhrdelníkov, náramkov, hrebeňov, rámov na okuliare či
inej  bižutérie  vyrobenej  z pancierov  morských
korytnačiek.  S takýmito  výrobkami  sa  môžete  stretnúť
napr. na plážach juhovýchodnej Ázie.

Koraly

Koralové  útesy  predstavujú  veľmi  zraniteľný
ekosystém,  od  ktorého  závisí  existencia  veľkého
množstva  morských  druhov.  Väčšina  koralov  je  však
dnes  ohrozená  aj  preto,  že  sú  vo  veľkom  používané  na
výrobu ozdôb a šperkov. Mnohé krajiny už zakázali ich
zber, predaj a vývoz z voľnej prírody.

Koža z plazov

Aj  mnohé  druhy  plazov,  napr.  krokodílov,  leguánov,
varanov  či  hadov  sú  chránené  dohovorom  CITES.  Pod
kontrolu  spadajú  aj  výrobky  vyrobené  z kože  týchto
plazov, napr. topánky, kabelky, opasky, peňaženky alebo
remienky na hodinky.

Orchidey a kaktusy

Pod  ochranu  dohovoru  CITES  patria  aj  všetky  voľne
rastúce orchidey a kaktusy, ale aj cykasy a iné atraktívne
tropické rastliny. Ak túžite po týchto rastlinách, overte si,
či boli legálne nadobudnuté alebo si radšej kúpte umelo
vypestované.

Tradičná čínska medicína

Výrobky  tradičnej  čínskej  medicíny  môžu  obsahovať
časti tiel ohrozených druhov živočíchov a rastlín – ako je
napr.  tiger,  nosorožec,  kobra,  ženšeň.  Keďže  dohovor
CITES zahŕňa aj ochranu častí exemplárov, vzťahuje sa
aj na výrobky, ktoré ich obsahujú.

Podľa  v súčasnosti  platnej  legislatívy  si  bez  povolení  môžete  z tretích  krajín  doviezť v osobnej batožine:

kaviár jeseterotvarých rýb (Acipenseriformes spp.) v maximálnom množstve do 125 g na osobu v prepravných obaloch označených individuálne v súlade s legislatívou;
dažďové  palice  vyrobené  z kaktusov  čeľade  opunciových  (Cactaceae  spp.) v maximálnom množstve 3 na osobu;
-mŕtve  spracované  exempláre  krokodílov  (Crocodylia  spp.),  okrem  mäsa  a poľovníckych trofejí, v maximálnom množstve 4 exempláre na osobu;
-ulity krídlatca veľkého (Strombus gigas) v maximálnom množstve 3 exempláre na osobu;
-morské koníky (Hippocampus spp.) v maximálnom množstve 4 mŕtve  exempláre na osobu;
-lastúry  druhov  čeľade  Tridacnidae  spp.  v  maximálnom  množstve  3  exempláre  na osobu s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3 kg, keď exemplárom môže byť jedna neporušená ulita alebo dve spárované polovice.                                                                                                         (viac  v čl. 57 nariadenia Komisie (ES) č 865/2006 )

– v prílohách nariadenia komisie (EÚ) č. 1320/2014 sa uvádza, že si v osobnej batožine môžete priviesť napr. úlomky koralov menšie ako 3cm.

Odmietnutím  kúpy  nelegálne  získaných  živočíchov  a  rastlín  alebo  výrobkov  z  nich môžete aj vy prispieť k ich záchrane a prežitiu vo voľnej prírode!

 

Nezabudnite ! Ak sa zaujímate o kúpu exotických suvenírov, overte si, či exempláre živočíchov alebo rastlín nie  sú  chránené dohovorom  CITES  a  či  nepotrebujete  na  ich  dovoz  vývozné  a  dovozné povolenie.

 

Viac informácií aj na:

https://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/1-final-tlac-letak-cites-ohrozene-druhy-ok.pdf

http://www.ochranaprirody.cz/cites/cites-pro-verejnost/suvenyry-z-dovolene/