Cites hrou

Štátna ochrana prírody SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, pre Vás pripravila počas prázdnin a dovoleniek fotografickú súťaž s témou Prázdniny s Cites-om.

Viac informácií o súťaži a jej podmienkach nájdete tu: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20533