Archívy značky: legislativa

Európska Komisia prijala nové opatrenia v súvislosti s CITES, ktoré sú platné od 5.2.2015

– dovozné povolenia je potrebné na dovoz loveckých trofejí získaných z nasledovných druhov:

Ceratotherium simum simum – nosorožec tuponosý južný,
Hippopotamus amphibius – hroch obojživelný,
Loxodonta africana – slon juhoafrický,
Ovis ammon – ovca argali,
Panthera leo – lev púšťový,
Ursus maritimus – medveď biely;

– členské štáty EÚ majú jasný legálny základ k odmietnutiu vydania povolenia na dovoz CITES exemplárov a to pokiaľ nezískajú od vyvážajúcej krajiny uspokojivé informácie týkajúce sa ich legálnosti;

– zavedenie vydávania potvrdení o hudobnom nástroji na nekomerčnú cezhraničnú prepravu hudobných nástrojov.

Viac: pdf (sk)