Archívy značky: roh nosorozca

Dovoz rohov nosorožca pozastavený

Dňa 23.04.2019 Ministerstvo životného prostredia SR aktualizovalo: „Rozšírenie pozastavenia dovozu rohov nosorožcov na všetky krajiny pôvodu“.

V roku 2016 Ministerstvo životného prostredia SR pozastavilo až do odvolania vydávanie povolení na dovoz rohov nosorožcov ako poľovníckej trofeje z Juhoafrickej republiky na Slovensko, s cieľom zabránenia obchodovaniu s nimi. Dôvodom zavedenia uvedeného opatrenia bol nelegálny obchod s rohmi nosorožcov a vysoké percento neidentifikovaných rohov pri kontrolách trofejí u dovozcov na Slovensku. Rohy z nosorožcov sú predmetom nelegálneho obchodu najmä kvôli ich využitiu v tradičnej ázijskej medicíne, pričom nárast nelegálneho obchodovania s nimi by mohol ešte väčšmi podnietiť ich dopyt v ázijskom regióne.

Ministerstvo registruje od roku 2018 dovozy poľovníckych trofejí z nosorožcov pochádzajúcich z Namíbie. Vzhľadom na skutočnosť, že pre nelegálnych obchodníkov s rohmi nosorožcov nie je dôležitá ich krajina pôvodu, ministerstvo sa po konzultácii s Prezídiom Policajného zboru rozhodlo využiť ustanovenia právnych predpisov EÚ a pozastaviť vydávanie povolení na dovoz rohov všetkých druhov nosorožcov zo všetkých krajín až do odvolania.

Ostatné časti trofejí je možné aj naďalej dovážať. Pozastavenie vydávania dovozných povolení pre rohy nosorožcov sa nevzťahuje na poľovnícke trofeje, ktoré slovenskí poľovníci už ulovili a zatiaľ nedoviezli z dôvodu, že ich spracovávajú preparátori v krajine ich ulovenia.

Viac na stránke MŽP SR  https://www.minzp.sk/oblasti/ochrana-prirody-krajiny/obchodovanie-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/rozsirenie-pozastavenia-dovozu-rohov-nosorozcov-vsetky-krajiny-povodu-aktualizovane-23-04-2019.html 

Obchod s voľne žijúcimi druhmi vo svetoznámom časopise „The Economist“

Článok sa pod titulkom Recept na vyhynutie venuje problematike tradičnej ázijskej medicíny, ktorá používa časti tiel ohrozených druhov živočíchov (napr. roh nosorožca, medvediu žlč, kosti z tigra) na liečenie rôznych chorôb.

Ponúkajúc rôzne pohľady na používanie ázijskej medicíny sa dozvedáme o prístupe Číny ako veľmoci v používaní tradičnej medicíny, podľa ktorej je proti nej vykonávané sprisahanie zo strany nariadení CITES a ich tradičná kultúra je potláčaná západnými hodnotami.

Naskytajú sa nám otázky, či je v skutočnosti ázijská medicína tak tradičnou ako sa prezentuje alebo je to len tlak nelegálneho obchodu, pytliakov a priemyslu na používanie liekov, ktoré sa chápu skôr ako drahá prestížna záležitosť majetnejších než skutočne účinná.

Riešenie vidí čínska vláda v chove ohrozených druhov na farmách, v ktorých už dnes presahuje počet chovaných tigrov počet žijúcich vo voľnej prírode. Nanešťastie sa prisudzujú najúčinnejšie liečivé účinky výrobkom z druhov žijúcich v divočine, čím sa pytliactvu bude ešte viac dariť stúpajúcou cenou výrobku.

Západní aktivisti tvrdia, že dôležitejším riešením je upriamiť pozornosť na informovanosť o skutočných účinkoch liekov a znížiť dopyt po tých z ohrozených druhov.

© The Economist Newspaper

Viac sa dočítate v anglickom jazyku na stránke časopisu The Economist (http://www.economist.com/news/international/21696967-misuse-traditional-asian-medicine-fuels-demand-endangered-beasts-prescription#mm)