Archívy značky: sr

Novela zákona prináša zákaz držby vybraných živočíchov

Držba mačkovitých šeliem (rod Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx, Puma), medveďov (Ursidae) a primátov (Primates) v súkromných chovoch sa od februára 2022 stane minulosťou. Poslanci Národnej rady SR dňa 09.12.2021 schválili novelu zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES). Zmena sa však nevzťahuje na jedince držané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákazu, tie si držitelia budú môcť ponechať na dožitie.

Viac informácií k téme nájdete na linku MŽP SR a konsolidované znenie novely zákona nájdete tu

Prideľovanie evidenčných čísiel Vedeckým orgánom SR

Od 1.1.2013 bola zákonom č. 447/2012 Z. z. z 18. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyzrušená kompetencia Vedeckého orgánu SR určovať evidenčné číslo držiteľom exemplárov.

Vedecký orgán v súčasnosti prideľuje evidenčné čísla držiteľom v zmysle zákona 543/2002 Z. z.

Žiadosť o pridelenie evidenčného čísla podľa podľa § 65a ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pdf

————————————————————————————-

03. 09. 2014 – Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 888/2014 zo 14. augusta 2014, ktorým sa zakazuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie 
PDF (sk) PDF (en)

10. 08. 2013 – Nariadenie Komisie (EÚ) č. 750/2013 z 29. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (účinnosť od 10. 8. 2013)
PDF (sk) PDF (en)

11. 07. 2013 – Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 578/2013 zo 17. júna 2013, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie (účinnosť od 11. 07. 2013)
PDF (sk) PDF (en)

01. 01. 2013 –  Zákon č. 15/2005 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 01. 01. 2013)
PDF konsol. znenie (sk)

15. 03. 2013 – Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 25. februára 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 110/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 449/2009 Z. z. (účinnosť od 15. 03. 2013). PDF (sk)