Kontakty

Vedecký orgán SR

Karloveská 63
841 04 Bratislava
tel.: 02/642 839 82
email: cites@sopsr.sk

Mgr. Zuzana Vranková
zuzana.vrankova@sopsr.sk

Mgr. Barbara Repiská
barbara.repiska@sopsr.sk

Mgr. Lucia Matejovičová
lucia.matejovicova@sopsr.sk

VÝKONNÝ ORGÁN SR

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi
Námestie Ľ.  Štúra 1
812 35 Bratislava
fax: 02/5956 2533
Mgr. Martina Blatnická
riaditeľka odboru regulácie obchodu s ohrozenými druhmi
tel. 02/5956 2422
email: martina.blatnicka@enviro.gov.sk

Mgr. Silvia Rusnáková  tel. 02/5956 2466

email: silvia.rusnakova@enviro.gov.sk
vydávanie CITES povolení a výnimiek
Mgr. Darina Pospíšilová  tel. 02/5956 2189
email: darina.pospisilova@enviro.gov.sk
Mgr. Ľubica Bachárová  tel. 02/5956 2270
email: lubica.bacharova@enviro.gov.sk
Ing. Katarína Kmecová  tel. 02/5956 2147
email: katarina.kmecova@enviro.gov.sk
Mgr. Dávid Hruška, tel. 02/59562247
email: david.hruska@enviro.gov.sk
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Ústredie                                        sekretariát Generálneho riaditeľa
Karloveská 2                              tel.: 02/65422408
842 22 Bratislava                    fax: 02/60292525
www.sizp.sk                                sizp@sizp.sk
Útvar inšpekcie ochrany prírody – ÚIOPaK Ústredie
RNDr. Beáta Múčková
tel: 02/654 20 741, 02/59304 157
fax: 02/654 23 181
sizpuiop@sizp.sk
Inšpektoráty
SIŽP ? Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17
833 15  Bratislava
Mgr. Xénia Kromerová – vedúca odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny
tel.: 02/582 82 420
fax: 02/582 82 443
sizpiopba@sizp.sk
Územná pôsobnosť IŽP Bratislava:
Bratislavský kraj – okres Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok, Malacky, Senec
Trnavský kraj – okres Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica
Trenčiansky kraj – okres Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske
Nitrianský kraj – okres Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Topoľčany, Šaľa, Zlaté Moravce
SIŽP ? Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29 B
P. O. BOX 307
974 01 Banská Bystrica
RNDr. Jana Bálintová – vedúca odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny
tel.: 048/471 96 40, 048/471 96 31, 0905 668232
fax: 048/471 96 35
sizpiopbb@sizp.sk
Územná pôsobnosť IŽP Banská Bystrica:
Banskobystrický kraj ? okres Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Revúca, Zvolen, Detva, Krupina, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica
Trenčiansky kraj ? okres Prievidza
SIŽP – Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5
012 05  Žilina
Ing. Dušan Machara ? vedúca odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny
tel.: 041/5075139, 041/5075124 – 7,9
fax: 041/ 507 5127
sizpiopza@sizp.sk
Územná pôsobnosť IŽP Žilina:
Žilinský kraj ? okres Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín , Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin , Turčianske Teplice
Trenčiansky kraj ? okres Považská, bystrica, Púchov, Ilava
SIŽP ? Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanová 14
040 00 Košice
(odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny má sídlo na Zámočníckej 3)
Ing. Radovan Veselý ? vedúci odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny (Jesenského 6 )
tel.: 055/ 729 8031
fax: 055/729 8032
sizpiopke@sizp.sk
Územná pôsobnosť IŽP Košice:
Košický kraj ? okres Košice I, II, III, IV, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Rožňava,  Spišská Nová Ves, Gelnica, Trebišov
Prešovský kraj ? okres Prešov, Sabinov, Bardejov, Humenné, Snina, Medzilaborce, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou