Žiadosti – pre dovoz, vývoz a opätovný vývoz, na povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností, na udelenie súhlasu na premiestnenie a o pridelenie evidenčného čísla

Evidencia -vzor druhovej karty exemplára živočícha a evidenčného zoznamu rastlín + pokyny

Zoznamy – zoznam colných úradov, pôvodných druhov SR zaradených v prílohách nariadenia Rady (ES), nezameniteľne  označovaných druhov, pre ktorých sa nemusí viesť evidencia