Vedecký orgán SR

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Karloveská 63
841 04 Bratislava
tel.: 02/642 839 82
email: cites@sopsr.skMgr. Zuzana Vranková
zuzana.vrankova@sopsr.sk

Mgr. Barbara Repiská
barbara.repiska@sopsr.sk

Mgr. Lucia Matejovičová
lucia.matejovicova@sopsr.sk

VÝKONNÝ ORGÁN SR

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi
Námestie Ľ.  Štúra 1
812 35 Bratislava
fax: 02/5956 2533
Mgr. Martina Blatnická
riaditeľka odboru regulácie obchodu s ohrozenými druhmi
tel. 02/5956 2422
email: martina.blatnicka@enviro.gov.sk

Mgr. Silvia Rusnáková  tel. 02/5956 2466

email: silvia.rusnakova@enviro.gov.sk
vydávanie CITES povolení a výnimiek
Mgr. Darina Pospíšilová  tel. 02/5956 2189
email: darina.pospisilova@enviro.gov.sk
Mgr. Ľubica Bachárová  tel. 02/5956 2270
email: lubica.bacharova@enviro.gov.sk
Ing. Katarína Kmecová  tel. 02/5956 2147
email: katarina.kmecova@enviro.gov.sk
Mgr. Dávid Hruška, tel. 02/59562247
email: david.hruska@enviro.gov.sk

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ÚSTREDIE

Grösslingová 5

811 09  Bratislava

e-mail: sizp@sizp.sk

web stránka : www.sizp.sk

Adresa SIŽP pre zásielky doručované do P.O.Boxu:

Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie

Grösslingová 5

P.O.Box 812 95

812 95  Bratislava

Sekretariát Generálneho riaditeľa

Tel.:  02/59304 108

Útvar inšpekcie ochrany prírody
RNDr. Beáta Múčková
Tel.: 02/59304 157
e-mail: sizpuiop@sizp.sk

INŠPEKTORÁTY

SIŽP – Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17D

831 01  Bratislava
Mgr. Xénia Kromerová

Tel.: 02/582 82 420

Fax: 02/58282443
e-mail: sizpiopba@sizp.sk

Územná pôsobnosť IŽP Bratislava:

 • Bratislavský kraj – okres Bratislava I, II, III, IV, V, Pezinok, Malacky, Senec
 • Trnavský kraj – okres Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica
 • Trenčiansky kraj – okres Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske
 • Nitrianský kraj – okres Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Topoľčany, Šaľa, Zlaté Moravce

SIŽP – Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29 B
P. O. BOX 307
974 01 Banská Bystrica
RNDr. Jana Bálintová
tel.: 048/471 96 40, 048/471 96 31
fax: 048/471 96 35
e-mail: sizpiopbb@sizp.sk

Územná pôsobnosť IŽP Banská Bystrica:

 • Banskobystrický kraj – okres Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Revúca, Zvolen, Detva, Krupina, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica
 • Trenčiansky kraj – okres Prievidza

SIŽP – Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5
012 05  Žilina
Ing. Dušan Machara
tel.: 041/5075129
e-mail: sizpiopza@sizp.sk

Územná pôsobnosť IŽP Žilina:

 • Žilinský kraj – okres Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín , Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin , Turčianske Teplice
 • Trenčiansky kraj – okres Považská, bystrica, Púchov, Ilava

SIŽP – Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanová 14
040 53 Košice
Ing. Radovan Veselý

tel.: 055/ 729 8031
fax: 055/729 8032
e-mail: sizpiopke@sizp.sk

Územná pôsobnosť IŽP Košice:

 • Košický kraj – okres Košice I, II, III, IV, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance,  Trebišov
 • Prešovský kraj – okres Prešov, Bardejov, Humenné, Snina, Medzilaborce, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou

SIŽP – Inšpektorát životného prostredia Košice – Stále pracovisko Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 5
052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Zdenko Bekeš

tel.: 053/ 4813 238
e-mail: sizpiopsnv@sizp.sk

Územná pôsobnosť Stáleho pracoviska Spišská Nová Ves:

 • Košický kraj –  okres Rožňava,  Spišská Nová Ves, Gelnica,
 • Prešovský kraj – okres, Sabinov, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča,