Na stránke Species+ sa nachádza databáza, ktorú je možné používať na vyhľadávanie druhov zaradených v prílohách nariadenia Rady (ES) č. 338/97 prostredníctvom zadania latinského názvu druhu alebo vyššieho taxonomického zaradenia alebo podľa krajiny pôvodu.  Spolu so zaradením druhov do príloh CITES I, II, III (CITES Listing – Appendix) a príloh EÚ A, B, C, D (EU Listing -Annex) sú na stránke uvedené informácie o kvótach (Quotas) krajín vývozu, o pozastaveniach vývozu (Suspensions) v niektorých krajinách a o stanoviskách Vedeckej poradnej skupiny (SRG) k dovozu z krajín s ohrozenou populáciou alebo biotopom.

Zoznam druhov zaradených do príloh Európskej únie (A, B, C, D) obsahuje aj NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1320/2014 z 1. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, s vyznačeným zaradením do príloh CITES (I, II, II) za latinským názvom druhu.

Zoznam pôvodných druhov v SR, ktoré sú zaradené v prílohách Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu nimi.