Obchod s ohrozenými druhmi

Ohrozený druh nie je suvenír…

Odhaduje sa, že medzinárodný obchod s voľne žijúcimi druhmi ročne stojí miliardy dolárov a zahŕňa stovky miliónov exemplárov rastlín a živočíchov.  Obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami je rôznorodý, od živých exemplárov, pochádzajúcich z voľnej prírody, až po veľké množstvo produktov,  zhotovených z týchto exemplárov, vrátane exotického tovaru z kože, drevených hudobných nástrojov, dreva, suvenírov, jedlých výrobkov či medicíny.

Napriek zákazu obchodovania s najväčšmi ohrozenými druhmi nelegálny lov a obchod s nimi stále pretrváva. Pri nákupe dovolenkových suvenírov tak buďte opatrí, môžu byť vyrobené
z ohrozených druhov živočíchov či rastlín. Viac informácií
o suveníroch, ktoré si môžete priniesť z dovolenky bez obáv a čo Vám hrozí v prípade nelegálneho dovozu nájdete tu

Dovoz rohov nosorožca pozastavený

Dňa 23.04.2019 Ministerstvo životného prostredia SR aktualizovalo: „Rozšírenie pozastavenia dovozu rohov nosorožcov na všetky krajiny pôvodu“.

V roku 2016 Ministerstvo životného prostredia SR pozastavilo až do odvolania vydávanie povolení na dovoz rohov nosorožcov ako poľovníckej trofeje z Juhoafrickej republiky na Slovensko, s cieľom zabránenia obchodovaniu s nimi. Dôvodom zavedenia uvedeného opatrenia bol nelegálny obchod s rohmi nosorožcov a vysoké percento neidentifikovaných rohov pri kontrolách trofejí u dovozcov na Slovensku. Rohy z nosorožcov sú predmetom nelegálneho obchodu najmä kvôli ich využitiu v tradičnej ázijskej medicíne, pričom nárast nelegálneho obchodovania s nimi by mohol ešte väčšmi podnietiť ich dopyt v ázijskom regióne.

Ministerstvo registruje od roku 2018 dovozy poľovníckych trofejí z nosorožcov pochádzajúcich z Namíbie. Vzhľadom na skutočnosť, že pre nelegálnych obchodníkov s rohmi nosorožcov nie je dôležitá ich krajina pôvodu, ministerstvo sa po konzultácii s Prezídiom Policajného zboru rozhodlo využiť ustanovenia právnych predpisov EÚ a pozastaviť vydávanie povolení na dovoz rohov všetkých druhov nosorožcov zo všetkých krajín až do odvolania.

Ostatné časti trofejí je možné aj naďalej dovážať. Pozastavenie vydávania dovozných povolení pre rohy nosorožcov sa nevzťahuje na poľovnícke trofeje, ktoré slovenskí poľovníci už ulovili a zatiaľ nedoviezli z dôvodu, že ich spracovávajú preparátori v krajine ich ulovenia.

Viac na stránke MŽP SR  https://www.minzp.sk/oblasti/ochrana-prirody-krajiny/obchodovanie-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/rozsirenie-pozastavenia-dovozu-rohov-nosorozcov-vsetky-krajiny-povodu-aktualizovane-23-04-2019.html