Obchod s voľne žijúcimi druhmi vo svetoznámom časopise „The Economist“

Článok sa pod titulkom Recept na vyhynutie venuje problematike tradičnej ázijskej medicíny, ktorá používa časti tiel ohrozených druhov živočíchov (napr. roh nosorožca, medvediu žlč, kosti z tigra) na liečenie rôznych chorôb.

Ponúkajúc rôzne pohľady na používanie ázijskej medicíny sa dozvedáme o prístupe Číny ako veľmoci v používaní tradičnej medicíny, podľa ktorej je proti nej vykonávané sprisahanie zo strany nariadení CITES a ich tradičná kultúra je potláčaná západnými hodnotami.

Naskytajú sa nám otázky, či je v skutočnosti ázijská medicína tak tradičnou ako sa prezentuje alebo je to len tlak nelegálneho obchodu, pytliakov a priemyslu na používanie liekov, ktoré sa chápu skôr ako drahá prestížna záležitosť majetnejších než skutočne účinná.

Riešenie vidí čínska vláda v chove ohrozených druhov na farmách, v ktorých už dnes presahuje počet chovaných tigrov počet žijúcich vo voľnej prírode. Nanešťastie sa prisudzujú najúčinnejšie liečivé účinky výrobkom z druhov žijúcich v divočine, čím sa pytliactvu bude ešte viac dariť stúpajúcou cenou výrobku.

Západní aktivisti tvrdia, že dôležitejším riešením je upriamiť pozornosť na informovanosť o skutočných účinkoch liekov a znížiť dopyt po tých z ohrozených druhov.

© The Economist Newspaper

Viac sa dočítate v anglickom jazyku na stránke časopisu The Economist (http://www.economist.com/news/international/21696967-misuse-traditional-asian-medicine-fuels-demand-endangered-beasts-prescription#mm)

10.máj – Svetový deň sťahovavého vtáctva

Každoročne počas Svetového dňa sťahovavého vtáctva (World Migratory Bird Day) sa upriamuje pozornosť na potrebu ochrany sťahovavých vtákov a ich biotopov. Tento rok hlavná téma nelegálneho zabíjania, odchytu a obchodovania ponúka rozšírenie o problematiku týkajúcu sa obchodovania s ohrozenými druhmi.

Dňa 10. mája 2016 môžete aj vy svojou účasťou podporiť aktivity venované vtáctvu u nás na Slovensku alebo aj vo svete (pozri mapu). V Bratislave a okolí sa budú konať exkurzie poznávania napríklad vodného vtáctva na Dunaji, v časti Čunovo, usporiadané Slovenskou ornitologickou spoločnosťou (SOS/BirdLife Slovensko + ďalšie kurzy) alebo kurzy poznávania vtáčích hlasov na Železnej studienke 7. a 8. mája so začiatkom o 10. hod. (Organizátor: CK watching.sk).

Oficiálna stránka Svetového dňa sťahovavého vtáctva: http://www.worldmigratorybirdday.org/                               Hlavní partneri: UNEP/CMS (http://www.cms.int/), UNEP/AEWA  http://www.unep-aewa.org/

Budúcnosť divej prírody je v našich rukách

Pod takýmto heslom sa nesie tohtoročná myšlienka Svetového dňa divej prírody (World Wildlife Day), ktorý sa koná už od roku 2014 práve v deň podpísania Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (CITES) 3. marca.
logo svetový deň divej prírody

Hlavným cieľom podujatia je zvyšovanie povedomia o význame druhov žijúcich vo voľnej prírode, o čo sa tento rok pričinila aj Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Ako sa zapojila sa môžete dočítať na stránke http://www.npmalafatra.sk/news/svetovy-den-divej-prirody-2016/.

Oficiálna stránka udalosti:  http://www.wildlifeday.org/.