Pytliactvo a nelegálny obchod so slonovinou

Pytliactvo a nelegálny obchod so slonovinou predstavujú v súčasnosti najvážnejšie bezprostredné ohrozenie slona afrického (Loxodonta africana). Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záujme zvýšenia ochrany slonov a v súlade s právnymi predpismi Európskej únie rozhodlo pozastaviť až do odvolania vydávanie povolení na re-export nespracovanej slonoviny (celé kly a ich časti) zo Slovenskej republiky do krajín mimo Európskej únie. Po Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii, Rakúsku, Holandsku, Švédsku a Česku je Slovensko ďalšia krajina, ktorá prijala takéto opatrenie. Viac informácii v tlačovej správe Ministerstva životného prostredia tu …

Ďalšie informácie k téme:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-004957&language=EN

https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/partner_article/pm-eu-must-take-action-close-ivory-trade-loopholes

https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/partner_article/pm-eu-urged-implement-action-plan-illegal-wildlife-trade

http://iworry.org/iworry-supports-an-eu-ban-on-ivory-exports/

Európska Komisia prijala nové opatrenia v súvislosti s CITES, ktoré sú platné od 5.2.2015

– dovozné povolenia je potrebné na dovoz loveckých trofejí získaných z nasledovných druhov:

Ceratotherium simum simum – nosorožec tuponosý južný,
Hippopotamus amphibius – hroch obojživelný,
Loxodonta africana – slon juhoafrický,
Ovis ammon – ovca argali,
Panthera leo – lev púšťový,
Ursus maritimus – medveď biely;

– členské štáty EÚ majú jasný legálny základ k odmietnutiu vydania povolenia na dovoz CITES exemplárov a to pokiaľ nezískajú od vyvážajúcej krajiny uspokojivé informácie týkajúce sa ich legálnosti;

– zavedenie vydávania potvrdení o hudobnom nástroji na nekomerčnú cezhraničnú prepravu hudobných nástrojov.

Viac: pdf (sk)