Informácia MŽP SR k sprísneniu podmienok obchodovania so slonovinou.