Zákaz vývozu / dovozu exemplárov úhora európskeho (Anguilla anguilla) z / do EÚ.